Termo(transferová, sublimační) technologie tisku v bodech:

  • Tisk se provádí pomocí tepelného zdroje
  • Musí se použít speciální teplocitlivý papír (Termopaper)
  • Určité typy tiskáren (termotransverových) používají klasický obyčejný papír, ale musí použít speciální tiskovou fólii (resp. pásku ve formě fólie)
  • Velmi problematický, až nemožný vícebarevný tisk (neplatí u termotransferového principu)
  • Barvu tisku určuje buď citlivost papíru nebo barva fólie (nejčastěji bývá černá)
  • Extrémně tichý, rychlý a spolehlivý tisk
  • Nejčastější použití uvedené technologie je v pokladních systémech, případně tiskárnách čárových kódů. Komerčně se objevuje především ve starších typech faxů
  • Cenu tisku ovlivňuje více aspektů. Nečastěji odběr energie a cena speciálního papíru
  • Pro domácí používání je uvedená technologie provozně nevhodná (vyjma výše uvedených faxů)
iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.