Laserová/LED technologie tisku v bodech:

  • Základním prvkem tiskárny je kvantový zesilovač (Laser) nebo u LED tiskáren jsou to LED (Light-Emitting Diodes) světelné diody
  • Neméně podstatný prvek je optický (světlocitlivý) válec pokrytý dříve selenem a nyní křemíkem
  • Fixační jednotka (slang. pec), která fixuje (zapéká) nanesený grafitový prášek do papíru (média); energeticky velmi náročný proces
  • Nejdůležitějším prvkem na kvalitu a výchozí vlastnosti tisku je tzv. toner (tuhý grafitový prášek s předem definovanou zrnitostí).
  • Toner je nejčastěji černé barvy, ale vyrábějí se i barevné varianty pro barevné laserové tiskárny
  • Mírně náročnější a hlučnější provoz
  • Spotřeba energie zařízení v uvedené technologii (uváděných výrobci) startuje na 300 W, ale ve skutečnosti je hodnota cca 500 W a více. Čím má zařízení větší množství funkcí a vlastností, tím se výkon zvyšuje. Průměrný výko většiny standardních zařízení je cca 1200 W, nejvyšší modely mohou pracovat s výkony až desítek kilowatt (kopírovací stroje, velkokapacitní síťová zařízení, atd.).
  • Nelze používat, resp. je velmi nebezpečné používat laserovou technologii v uzavřených místnostech, kde se pohybují lidé
  • Další podrobnější informace o uvedené technologii najdete na stránkách
iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.