Ostatní technologie tisku v bodech:

Vosk nebo tuhý inkoust

 • Technologie používající se hlavně v profesionální sféře
 • Vysoká kvalita monochromatického i barevného tisku
 • Špičková kvalita „míchání“ barev (prakticky nejvěrnější tisk)
 • Velmi náročný tisk na energii
 • Vysoká spotřeba náplní při „náběhu“ tiskárny
 • Možnost potisku i netradičních médií (látky, trička, bavlna, atp.)
 • Nízká hlučnost, ale vysoká teplota
 • Málo podpora ze strany dalších výrobců
 • Možnost vrstvení (omezeného vrstvení), takže je tisk poněkud i plastický
 • Nebezpečné používání uvedené technologie v uzavřených místnostech, kde se pohybují lidé


Tiskárny 3D

 • Specializované tiskárny, zejména pro designery a konstruktéry
 • Používají se různé technologie tisku, resp. tzv. modelování
 • Nejčastější varianty jsou tzv. vrstvení (stereolitografie), nebo obrábění (ubírání) zpravidla laserem
 • Pro vrstvení se jako médium používá speciální plastový granulát, sypká hmota nebo tekutý fotopolymer, který se dále natavuje a vrství
 • Pro obrábění laserem se používá speciální plastový (polymerový)hranol, kvádr, atp, který se laserem buď ubírá nebo modeluje uvnitř tělesa.
 • Energeticky a prostorově extrémně náročná technologie budoucnosti pro domácí použití
iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.