Pokud jste navštívili stránku "Záruky" tak Vás jistě zajímá jak to s nimi ve skutečnosti je. Tisková zařízení, originální a alternativní spotřební materiál i jejich případná kombinace můžou mít různé záruční podmínky a lhůty (omezení). Zde si uvedeme ty nejdůležitější informace, zejména ty, které Vás nejčastěji zajímají a nejvíce Vám přidělávají starosti.

Záruky na spotřební materiál

 1. Spotřební materiál zakoupíte se stejnou zárukou jako každé jiné zboží
 2. Záruka na spotřební materiál se ale omezuje na dobu exspirace (podobně, jako jsou třeba léky). Tedy je to doba, po kterou výrobce garantuje bezvadný stav. Znamená to, že jsou parametry výrobku totožné s průmyslovým vzorem
 3. Název "spotřební materiál" je velmi důležitý při uplatňování záruky. Slovo spotřební je od slova spotřebovat. Tedy reklamace na použitý spotřební materiál je možný, ale.... (kapitola reklamace)
 4. Pokud skladujete správně spotřební materiál a v době exspirace dojde k vadě je to důvod spotřební materiál reklamovat
 5. U materiálu, který je neoriginální je reklamace výrazně horší, mnohdy až nemožná. (viz kapitola reklamce)
 6. U alternativních náplní je situace obdobná originálnímu spotřebnímu materiálu
 7. Různé nedostatky a vady, které mohou vznikat jsou popsány v kapitole reklamace

Záruky na tisková zařízení

 1. Každé tiskové zařízení má při koupi záruční lhůtu, jejíž délka se řídí Občanským (fyzická osoba) nebo Obchodním zákoníkem (Podnikatel)
 2. Pozor, ale situace při reklamaci není až tak jednoznačná právě kvůli spotřebnímu materiálu
 3. Záruka na spotřební materiál (náplň, optický válec, tisková hlava, napájecí adapter, atp.) může být rozdílná. Např. inkoustová tiskárna XY má záruku 24 měsíců, adapter k tiskárně a tisková hlava mají 12 měsíců a náplně měsíců šest. V podstatě je to v pořádku (rohlík také po měsíci nereklamujete pro jeho jinou chuť O:)
 4. Po dobu záruky jste povinni o zařízení pečovat a udržovat jej v adekvátním stavu. Tedy závady mechanického rázu, nebo totálně "ojeté" zařízení i v záruční době budete těžko reklamovat. (auto s pětiletou zárukou po třech letech a milionu ujetých kilometrech se bude též velmi těžko reklamovat)
 5. Tiskové zařízení má jeden z velmi důležitých parametrů od výrobce a to  minimální a maximální tiskový náklad. Tedy je určité minimum, ale hlavně maximum, které nesmíte při tisku překročit. Koupíte.li si levné tiskové zařízení a začnte-li jej používat v náročném provozu, je to důvod pro zrušení záruky. Mnohá zařízení v sobě obsahují počítadla a čidla, která zaznamenávají některé důležité informace pro Vás, ale i pro případný servis
 6. Čištění zařízení v době záruky i po záruce se provádí výhradně v odborném servisu. Doma lze učinit "očistu" jen povrchovou, ale tiskový systém asi vyčístíte velmi těžko. Je špatně dostupný, manipulace s ním je nebezpečná a hlavně je třeba použít speciální přípravky a prostředky pro manipulaci s jednotlivými komponentami. Nakonec se u mnohých zařízení musí provést tzv. kalibrace, resp. rekalibrace.
 7. Kalibrace je důležitá nejen pro správnou činnost Vašeho zařízení, ale i pro úsporu Vaší peněženky. Kalibrací se docílí nanášení správného množství materiálu na papír v jednotlivých režimech tiskárny
 8. Pozor na specifické záruky u některých zařízení. Máte-li například multifunkční zařízení a praskne-li Vám slko scanneru, nemusí být uznána ani záruka na zbytek zařízení. Pak jde o dokázání či nedokázání příčinné souvislosti a ochotě servisu věc řešit. Ale výrobci se velmi brání přijmout takové zařízení na záruční opravu.

Záruky při kombinaci (tiskové zařízení X spotřební materiál)

 • Jak jsme již uvedly jsou záruky na zařízení a materiál různé. Různě se upltňují a dokazují
 • Použijete-li neoriginální spotřební materiál, může Vám být záruka zrušena
 • Neoriginální spotřební materiál může být i důvodem navýšení celkové ceny opravy
 • Nejhorší situace je u tzv. Refil náplní (dolévané a dosypávané bůh ví čím)
 • Můžete-li dokázat, že neexistuje souvislost mezi závadou a použitým spotřebním materiálem, lze záruku uplatňovat
 • Seriózní výrobci alternativního (neoriginálního, ale přesto kvalitního) spotřebního materiálu přebírají záruku na zařízení na sebe
 • Při použití (správných) alternativních náplní a při poškození zařízení dojde k uvedení zařízení do bezvadného stavu  nebo k výměně zařízení za jiné na náklady výrobce nebo dodavatele
 • Někteří výrobci i dodavatelé alternativního spotřebního materiálu jsou schopni zajistit na zařízení i případný pozáruční servis u některého ze svých servisních partnerů
 • Kombinujete-li originální a neoriginální spotřební materiál pak neočekávejte garanci na barevné podání výtisků
 • Výrobci zařízení, originálního i alternativního spotřebního materiálu zároveň vyrábějí i různé typy papírů, proto je vždy vhodné volit spotřební materiál i papír od stejného výrobce. Neučiníte-li tak může být výtisk nekvalitní (brevné podání, hrubost, atp.)

Reklamace

Co zpravidla lze reklamovat u spotřebního materiálu
(Pozn: přepokladem je plně funkční zařízení a správný typ spotřebního materiálu)

 • Nefunkční chip v náplni
 • Tzv. pruhování nebo proužkování (vynechávání tisku po řádcích)
 • Šrafování nebo výskyt tzv. artefaktů (jde o různé "fleky" a "mapy" nebo proužky, vynechávání bodů, vynechávání řádků vůči sloupcům)
 • Tzv. syndrom prázdného papíru. Náplň nevypouští žádnou barvu (vždy ale  překontrolujte zda máte náplň správně vloženou a zkuste to ještě jednou)
 • Duhování nebo špatné barevné podání tedy za přepokladu že dodržujete veškeré pokyny výrobců a dodavatelů
 • Tzv. špinění. Jde o vadu, kterou nejčastěji způsobuje příliš velké nanášení barvy, resp. nefunkčnost čistících systému zařízení
 • Extrémním případem převážně u inkoustových systému je tzv. výtok. Náplň prostě nekontrolovatelně protéká až do prakticky úplného vyprázdnění cartridge (zde je potřeba navštívit servis i se zařízením, protože bude adsi potřeba jej vyčistit)
 • Závady mechanického typu, ale musíte tak učinit ihned po zjištění. Uznání záruky je již věcí vzájemné dohody
 • Mechanické vady, které jsou překážkou v tisku (muchlání nebo trhání papíru, nemožnost papír podat do mechanizmu zařízení, atd.) Před reklamací ještě důkladně zkontrolujte zařízení, zda není jiná příčina uvedené závady
 • Malá výtěžnost při tisku. Jde v podstatě o významě nižší počet vytištěných stran, než uvádí výrobce. Výsledek můžete zjistit z počítadla nebo případně pokud zařízení počítadlo nemá řiďte se subjektivním dojmem (pozor na Váš odhad, mnohdy to co si myslíme je na míle vzdáleno od pravdy  O:))
 • Dodržujete-li veškerá upozornění pak můžete reklamvat některé vady jako je např. rozpíjení až rozlévání (inkousty), šisování, olupování (lasery), zápach, atp.
 • Reklamovat můžete spotřební materiál i když je již větší část spotřebována. Seriózní výrobci Vám zdrama nebo za manipulační poplatek vymění prokazatelně vadnou náplň za novou, pokud v náplni zbývá alespoň polovina nebo i jen třetina původního obsahu. Nezneužívejte však uvedené možnosti k úsporám a vlastnímu obohacení. Výrobce a ani dodavetel nejsou hlupáci a vědí jaká je závadovost daného výrobku!!!

Reklamovat nelze nebo zpravidla nelze

 • Mechanicky poškozený výrobek
 • Výrobek upravený nebo pozměněný, vyjma zásahů výrobce
 • Spotřebované zboží (obsah i celý výrobek)
 • Vady, které vznikly neodborným zásahem nebo manipulací
 • Závady vzniklé vadou části jiného výrobku nebo zařízení
 • Špatně, nebo nevhodně zakoupené zboží
 • Nevhodně skladované zboží
 • Zboží používané jinak, jinde nebo za jiným účelem než je obvyklé, resp. než uvádí výrobce
 • Zařízení, spotřební materiál nebo jeho část, která byla poškozená v důsledku nepředpokládané události (záplava, el. výboj, atp.)
 • Výrobek zakoupený v jiné lokalitě, místě, prodejně, atd. (vyjma zboží, u kterého takovou možnost dodavatel nebo výrobce neumožňují)
 • Zaschlý spotřební materiál (převážně inkousty)
iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.