Inkoustové náplně (cartridge)

Důležité vlastnosti a parametry Ekonomika tisku - záklaní informace
Informace o barevných variantách Skladování a další zajímavosti

 

Důležité vlastnosti a parametry

 • Inkoust je skupenství kapalného (podobný inkoustu do plnícího pera nebo tuši), proto mezi nejdůležitější fyzikální parametr patří viskozita, resp. hustota inkoustu. Nedodržením hustoty stanovené výrobcem dojde k výraznému snížení kvality tisku a zvýšení nákladů nejen na servis tiskárny, ale i na samotný spotřební materiál. Buď bude inkoust nepředvídatelně samovolně vykapávat (někdy až téci) do zařízení, nebo v opačném případě tiskárna nebude tisknout (bohužel, obojí mnohdy až do jejího úplného zničení)
 • Před použitím tisku inkoustovou technologií je třeba se seznámit s určitými fyzikálními vlastnostmi. Je zjevné, že jsou podmínky a materiály, kdy Vám inkoust prostě fungovat nebude a pak je třeba využít technologii jinou (např. potisk málo savých materiálů, jako jsou folie, plasty, keramika, atp.)
 • Inkoustové náplně mají různý obsah (objem) uváděný zpravidla v mililitrech (ml). Pro jeden model tiskárny se může vyskytnout i několik variant objemů náplní, zpravidla závislých i na ceně a pravidelnosti Vašeho tisku. Ale pozor mnohdy je náplň o vyšším objemu levnější (je tedy dobře počítat a uvážit, kterou zakoupit)
 • Inkoustové náplně, aby nezasychali při krátkodobém „nepoužívání“ mají tzv. „odkap“. I když nebudete tisknout přesto bude inkoust v náplních ubývat (podobně jako energie v nepoužívané baterii). Hledejte zde ekonomickou souvislost s předchozím bodem.
 • Inkoust bývá nejčastěji ředitelný vodou. Ale pozor, rozhodně ne tou co máte doma v kohoutku!!! Výrobce používá speciální kapalinu (roztok) s podílem vody a speciálními technickými přísadami i příměsmi.  Každý vzniklý roztok je zpravidla patentově chráněn
 • Znečistíte-li si cokoliv inkoustem lze to vyčistit u méně kvalitních a nekvalitních barev vodou u kvalitních buď speciálními rozpouštědly (viz předchozí bod), nebo vůbec

Informace o barevných variantách

 • Inkoustové náplně se vyrábějí v jednotlivých barvách, nebo se některé barvy sdružují do jedné Cartridge. Tedy můžete vyměnit každou barvu zvlášť, nebo musíte vyměňovat více (nejčastěji tři) najednou a to i přesto, že Vám dojde jen jedna z barev, což velmi ovlivňuje ekonomikou tisku.
 • Nejčastější varianty inkoustů  (tzv. homogeních) vycházejí z barevného modelu CMYK (Cyan/světle modrá, Magenta/růžová,Yellow/žlutá, blacK/černá)
 • Další doplňkovou barvou bývá ještě další černá. Jde tzv. pigmentační inkoust (vodou neředitelný), který má jednu unikátní vlastnost: Část barviva zůstává na povrchu papíru a tedy se do něj nevsakuje. Používá se zejména na tisk textu, kde se uvedená vlastnost projevuje ostřejšími konturami písma.
 • Méně častými barvami jsou RGB,T,UV, atp. (Red/červená, Green/zelená, Blue/modrá, Transparent/průhledná a UltraViolet/ultrafialová)
 • Fotografické náplně jsou označeny jako Photo, které barevně doplňují standardní náplně (Photo Magenta, Photo Cyan, Photo Red, atd.)
 • Specializované náplně mohou ještě doplňovat některou z barevných odstínů, tam, kde je špatné pokrytí standardními a Photo barvami, např. Grey (Šedá), White/UltraWhite (Bílá, speciální bílá)
 • Jako zajímavost můžeme uvést, že existuje nanášeni i jiných materiálů na principu inkoustového tisku. Jde tzv. mikrotisk polovodičovým inkoustem používaný převážně u plastových tranzistorů
 • Ve slunečním světle se degraduje barevný odstín (jas i kontrast) jak v náplni tak na papíře (tzv. šisování)

Ekonomika tisku - záklaní informace

 • Mezi výrobci náplní existuje mnoho značek. Nejlepší, ale bohužel mnohdy nejméně ekonomickou variantou je kupovat originální spotřební materiál přímo od stejného výrobce, jako je tiskové zařízení.
 • V případě koupě tzv. alternativních náplní je třeba si dát pozor na mnoho aspektů, kterými se budeme podrobněji zabývat v jiné kapitole (odkaz)
 • Mnohé náplně jsou opatřeny tzv. chipem (čipované). Z jedné strany jde o ochranu originality náplně, která je Vaší tiskárnou hlídána a zároveň z druhé strany chip zpravidla slouží i ke zjišťování stavu inkoustu, jeho hladiny, sledování počtu stránek, atd.).
 • Pro zpřesnění nákladů na tisk rozhoduje u náplně nejen její celková velikost v mililitrech (ml), ale i velikost kapky v pikolitrech (pl), tedy čím je objem náplně (Cartridge) větší a velikost kapky menší, tím je provoz značně ekonomičtější

Skladování a další zajímavosti

 • Inkoustové náplně dost znečišťují interiér (vnitřek) tiskárny a proto je nezbytné provádět pravidelnou údržbu zařízení v odborném servisu a tím prodloužit životnost tiskárny. Největší znečištění a proto i častý servis vyžadují ta zařízení, která používají méně kvalitní zejména neznačkované a hlavně tzv. „dolévané“ inkousty
 • Nejlepší skladování inkoustových náplní, zejména po dobu záruky je v chladu a tmě. Nejlépe v chladničce tam, kde je nejvyšší teplota (resp. tam kde je nejméně chladno – tedy ne v mrazáku!!!!!)
 • Před použitím je důležité, aby byl inkoust z chladničky aklimatizován a to nejen z důvodu teploty, ale hlavně kvůli jeho viskozitě a případnému kondenzátu. Doba aklimatizace je závislá na objemu náplně, rozdílu teplot mezi chladničkou a místem použití. Minimální doba by měla být cca 2 - 3 hodiny
 • U „inkoustů“ je velmi důležité hlídat skladovací podmínky a to jak u Vás tak i u dodavatele. Nekupujte náplně, které jsou např. za výlohou nebo nekupujte náplně ve slevě s nižší dobou použitelnosti (těsně před či po exspiraci). Velmi často dojde ke zničení celého zařízení
 • Poloha inkoustové náplně v době skladování by měla být stejná s polohou při používání (tedy při tisku). Není-li dodržena uvedená podmínka, může dojít ke zničení náplně a později i zařízení.
 • Inkoustové náplně mohou mít nejrůznější závady. Nejčastěji jde o vysoký únik inkoustu, špinění, špatná detekce tiskárnou, tzv. pruhování a vynechávání, špatné barevné podání. Uvedené závady jsou důvodem zpravidla k reklamaci náplně. Samozřejmě pokud tiskárna vynechává a je-li inkoust již spotřebován tak se o reklamaci samozřejmě nejedná. Vždy se na typ a důvod závady dobře informujte jak u dodavatele náplní tak u dodavatele tiskového zařízení
 • Inkoustovou technologií se dají potiskovat i různá média (CD, DVD, BlueRay které musí být v provedení tzv. printable – potisknutelné), nebo lze potisknout i látky, některé folie, umělé hmoty k tomu určené, atd.), ale…… Zpravidla je potřeba po nátisku ještě použít tzv. vnější fixaci, tedy „přestřik“ speciálním bezbarvým lakem pro to určeným
 • Inkoustové náplně, resp tisková zařízení mohou mít integrovanou nebo samostatnou tiskovou hlavu (PrintHead). Příkladem integrované tiskové hlavy jsou mnohá zařízení značky HP. Oddělenou tiskovou hlavou používají mnohé tiskárny značky Canon nebo EPSON
   
iEdit Copyright 2012 © Altercom s.r.o.